บีแอนด์บี เพนชั่น ฮาโกเนะ

ข้อมูลการเดินทาง

แผนที่

การเดินทางไปสถานีฮาโกเนะ - ยูโมโตะ

คุณสามารถเดินทางมาฮาโกเนะได้หลายเส้นทาง โดยมีสถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะเป็นศูนย์กลางของฮาโกเนะในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

สถานที่ท่องเที่ยวในฮาโกเนะ

จากสนามบินนานาชาตินาริตะไปสถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ

โดยสารรถไฟจากชินจูกุ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 190 นาที / ค่าโดยสาร 5,270 เยน
[เส้นทางการเดินทาง]
สนามบินนานาชาตินาริตะ – (รถด่วนสาย JR นาริตะ ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที ค่าโดยสาร 3,190 เยน) – สถานีชินจูกุ – (รถด่วนสายโอดะคิว “โรแมนซ์คาร์” ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที ค่าโดยสาร 2,080 เยน)- ฮาโกเนะ – สถานียูโมโตะ

โดยสารรถบัสและรถไฟจากชินจูกุ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 190 นาที / ค่าโดยสาร 5,180 เยน
[เส้นทางการเดินทาง]
สนามบินนาริตะ – (แอร์พอร์ต ลีมูซีนใช้เวลาเดินทางประมาณ 100 นาที ค่าโดยสาร 3,100 เยน) – สถานีชินจูกุ – (รถด่วนสายโอดะคิว “โรแมนซ์คาร์” ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที ค่าโดยสาร 2,080 เยน)- ฮาโกเนะ – สถานียูโมโตะ

โดยสารรถไฟ และชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียว
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 120 นาที / ค่าโดยสาร 6,550 เยน
[เส้นทางการเดินทาง]
สนามบินนาริตะ – (รถด่วนสาย JR นาริตะ ใช้เวลาเดินทาง 60 นาที ค่าโดยสาร 3,020 เยน) – สถานีโตเกียว (ชินคันเซ็นสาย JR โทไกโด ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที ค่าโดยสาร 3,220 เยน) – สถานีโอดาวาระ – (รถไฟสายฮาโกเนะ โทซัง ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ค่าโดยสาร 310 เยน) – สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ

จากสนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ไปสถานีฮาโกเนะ - ยูโมโตะ

โดยสารรถบัส
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 140 นาที / ค่าโดยสาร 1,950 เยน
[เส้นทางการเดินทาง]
สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) – (รถบัสสายเคย์คิว ใช้เวลาเดินทาง 140 นาที ค่าโดยสาร 1,950 เยน) – สถานีฮาโกเนะ - ยูโมโตะ

โดยสารรถไฟ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 100 นาที / ค่าโดยสาร 1,730 เยน
[เส้นทางการเดินทาง]
สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) – (รถบัสสายเคย์คิว ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที ค่าโดยสาร 450 เยน) – สถานีโยโกฮาม่า – (รถราปิด “แอคตี้” สาย JR โทไกโด ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ค่าโดยสาร 970 เยน) – สถานีโอดาวาระ (รถไฟสายฮาโกเนะ โทซัง ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ค่าโดยสาร 310 เยน) – สถานีฮาโกเนะ - ยูโมโตะ

จากโอซาก้า / เกียวโตไปสถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ

โดยสารชินคันเซ็น และรถไฟ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 240 นาที / ค่าโดยสาร 12,410 เยน
[เส้นทางการเดินทาง]
สถานีชินโอซาก้า – (ชินคันเซ็น ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที) – สถานีเกียวโต – (ชินคันเซ็น ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) - สถานีโอดาวาระ (รถไฟสายฮาโกเนะ โทซัง ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ค่าโดยสาร 310 เยน) - สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ

การจองห้องพัก

การเดินทางไปบีแอนด์บี เพนชั่น ฮาโกเนะ

จากฮาโกเนะ -ยูโมโตะไปบีแอนด์บี เพนชั่น ฮาโกเนะ

จากสถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ คุณสามารถขึ้นรถบัสไปยูเนสซันได้ กรุณาขึ้นรถบัสสายอิซุ-ฮาโกเนะปลายทางโมโตะ - ฮาโกเนะ / ฮาโกเนะ-มาจิ หรือ โคจิริ / ฮาโกเนะเอ็น
กรุณาลงที่โควากิเอ็น จากฮาโกเนะ – ยูโมโตะถึงโควากิเอ็น จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

แผนที่
การจองห้องพัก สถานที่ท่องเที่ยวในฮาโกเนะ


คลิกที่นี่เพื่อดูคำถามเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น (ค้นหาการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น)